BLADE led

Decken-/​Wandanbau
25 m
24 V
Decken-/​Wandanbau
25 m
Einzelbatterie
Decken-/​Wandanbau
25 m
Zentralbatterie

CARAT

Deckenanbau
20, 30 m
Einzelbatterie
Deckeneinbau
20, 30 m
Einzelbatterie
Pendel­aufhängung
20, 30 m
Einzelbatterie
Seilaufhängung
20, 30 m
Einzelbatterie
Wandanbau
20, 30 m
Einzelbatterie
Wandausleger
20, 30 m
Einzelbatterie
Deckenanbau
20, 30 m
Zentralbatterie
Deckeneinbau
20, 30 m
Zentralbatterie
Pendel­aufhängung
20, 30 m
Zentralbatterie
Seilaufhängung
20, 30 m
Zentralbatterie
Wandanbau
20, 30 m
Zentralbatterie
Wandausleger
20, 30 m
Zentralbatterie

CASSET

Wandeinbau
20, 35 m
Einzelbatterie
Wandeinbau
20, 35 m
Zentralbatterie

CLASSIC

Deckenanbau
20, 35 m
Einzelbatterie
Ketten­aufhängung
20, 35 m
Einzelbatterie
Pendel­aufhängung
20, 35 m
Einzelbatterie
Wandanbau
20, 35 m
Einzelbatterie
Wandausleger
20, 35 m
Einzelbatterie
Deckenanbau
20, 35 m
Zentralbatterie
Ketten­aufhängung
20, 35 m
Zentralbatterie
Pendel­aufhängung
20, 35 m
Zentralbatterie
Wandanbau
20, 35 m
Zentralbatterie
Wandausleger
20, 35 m
Zentralbatterie

CLICK

Deckenanbau
20, 35 m
Einzelbatterie
Ketten­aufhängung
20, 35 m
Einzelbatterie
Pendel­aufhängung
20, 35 m
Einzelbatterie
Wandanbau
20, 35 m
Einzelbatterie
Wandausleger
20, 35 m
Einzelbatterie
Deckenanbau
20, 35 m
Zentralbatterie
Ketten­aufhängung
20, 35 m
Zentralbatterie
Pendel­aufhängung
20, 35 m
Zentralbatterie
Wandanbau
20, 35 m
Zentralbatterie
Wandausleger
20, 35 m
Zentralbatterie

CLICK Wegeleuchte

Deckenanbau
Einzelbatterie
Deckeneinbau
Einzelbatterie
Ketten­aufhängung
Einzelbatterie
Pendel­aufhängung
Einzelbatterie
Wandanbau
Einzelbatterie
Wandausleger
Einzelbatterie
Deckenanbau
Zentralbatterie
Deckeneinbau
Zentralbatterie
Ketten­aufhängung
Zentralbatterie
Pendel­aufhängung
Zentralbatterie
Wandanbau
Zentralbatterie
Wandausleger
Zentralbatterie

COMBO led

Wandanbau
25 m
Einzelbatterie
Wandanbau
25 m
Zentralbatterie

CUBE led

Deckenanbau
25, 35, 45 m
Einzelbatterie
Ketten­aufhängung
25, 35, 45 m
Einzelbatterie
Pendel­aufhängung
25, 35, 45 m
Einzelbatterie
Deckenanbau
25, 35, 45 m
Zentralbatterie
Ketten­aufhängung
25, 35, 45 m
Zentralbatterie
Pendel­aufhängung
25, 35, 45 m
Zentralbatterie

DISKUS

Deckenanbau
Einzelbatterie
symmetrisch
Deckeneinbau
Einzelbatterie
symmetrisch
Deckenanbau
Zentralbatterie
symmetrisch
Deckeneinbau
Zentralbatterie
symmetrisch

MOON led

Decken-/​Wandanbau
Einzelbatterie
symmetrisch
Decken-/​Wandanbau
Zentralbatterie
symmetrisch

MOVE led

Wandanbau
Einzelbatterie
asymmetrisch
Wandanbau
Zentralbatterie
asymmetrisch

OUT led

Wandanbau
Einzelbatterie
asymmetrisch
Wandanbau
Zentralbatterie
asymmetrisch

PLAIN led

Deckenanbau
Einzelbatterie
Deckeneinbau
Einzelbatterie
Deckenanbau
Zentralbatterie
Deckeneinbau
Zentralbatterie

PLATE led

Decken-/​Wandanbau
26 m
24 V
Decken-/​Wandanbau
26, 40 m
Einzelbatterie
Decken-/​Wandanbau
26, 40 m
Zentralbatterie

POINT led

Deckeneinbau
Einzelbatterie
Deckeneinbau
Zentralbatterie

PRISMA RZL

Wandanbau
25 m
Einzelbatterie
Wandanbau
25 m
Zentralbatterie

PRISMA RWL

Decken-/​Wandanbau
Einzelbatterie
asymmetrisch
Decken-/​Wandanbau
Zentralbatterie
asymmetrisch

ROBUST led Wegeleuchte

Deckenanbau
Zentralbatterie
symmetrisch
Wandanbau
Zentralbatterie
asymmetrisch

ROBUST led

Wandanbau
24 m
Zentralbatterie

SAFE led

Deckenanbau
14, 20, 30 m
Einzelbatterie
Deckeneinbau
14, 20, 30 m
Einzelbatterie
Pendel­aufhängung
14, 20, 30 m
Einzelbatterie
Seilaufhängung
14, 20, 30 m
Einzelbatterie
Wandanbau
14, 20, 30 m
Einzelbatterie
Deckenanbau
14, 20, 30 m
Zentralbatterie
Deckeneinbau
14, 20, 30 m
Zentralbatterie
Pendel­aufhängung
14, 20, 30 m
Zentralbatterie
Seilaufhängung
14, 20, 30 m
Zentralbatterie
Wandanbau
14, 20, 30 m
Zentralbatterie

SILK led

Deckenanbau
24 V
Deckeneinbau
24 V
Deckenanbau
Einzelbatterie
Deckeneinbau
Einzelbatterie
Deckenanbau
Zentralbatterie
Deckeneinbau
Zentralbatterie

SIMP led

Deckenanbau
14, 16, 20, 30 m
Einzelbatterie
Pendel­aufhängung
14, 20, 30 m
Einzelbatterie
Seilaufhängung
14, 20, 30 m
Einzelbatterie
Wandanbau
14, 16, 20, 30 m
Einzelbatterie
Wandausleger
14, 16, 20, 30 m
Einzelbatterie
Wandeinbau
14, 20, 30 m
Einzelbatterie
Deckenanbau
14, 16, 20, 30 m
Zentralbatterie
Pendel­aufhängung
14, 20, 30 m
Zentralbatterie
Seilaufhängung
14, 20, 30 m
Zentralbatterie
Wandanbau
14, 16, 20, 30 m
Zentralbatterie
Wandausleger
14, 16, 20, 30 m
Zentralbatterie
Wandeinbau
14, 20, 30 m
Zentralbatterie

SKY led

Deckenanbau
Einzelbatterie
asymmetrisch
Deckeneinbau
Einzelbatterie
asymmetrisch
Wandanbau
Einzelbatterie
asymmetrisch
Deckenanbau
Zentralbatterie
asymmetrisch
Deckeneinbau
Zentralbatterie
asymmetrisch
Wandanbau
Zentralbatterie
asymmetrisch

SLIM led

Deckenanbau
23, 30 m
Einzelbatterie
Deckeneinbau
23, 30 m
Einzelbatterie
Pendel­aufhängung
23, 30 m
Einzelbatterie
Seilaufhängung
23, 30 m
Einzelbatterie
Wandanbau
23, 30 m
Einzelbatterie
Wandausleger
23, 30 m
Einzelbatterie
Deckenanbau
23, 30 m
Zentralbatterie
Deckeneinbau
23, 30 m
Zentralbatterie
Pendel­aufhängung
23, 30 m
Zentralbatterie
Seilaufhängung
23, 30 m
Zentralbatterie
Wandanbau
23, 30 m
Zentralbatterie
Wandausleger
23, 30 m
Zentralbatterie

SOLID led RZL

Wandanbau
30 m
24 V
Wandanbau
30 m
Einzelbatterie
Wandanbau
30 m
Zentralbatterie

SOLID led RWL

Deckenanbau
24 V
Deckenanbau
Einzelbatterie
Deckenanbau
Zentralbatterie

SPOT led

Deckeneinbau
24 V
Deckeneinbau
Einzelbatterie
Deckeneinbau
Zentralbatterie

STAMINA led

Deckenanbau, Wandanbau
Zentralbatterie

STEP led

Wandeinbau
Einzelbatterie
asymmetrisch
Wandeinbau
Zentralbatterie
asymmetrisch

TRI led

Deckeneinbau
Zentralbatterie
symmetrisch
powered by webEdition CMS